Trefelling

Presisjonsfelling av trær

Presisjonsfelling av trær. Felling av store og små trær - også presisjons-felling av trær med vanskelig plassering. Utførende personell har mange års erfaring som profesjonell tømmerhogger. Vi er forsikret både for skade på 3. part og personell.
Gjerde

Gjerde - reparasjon og oppsett

Oppsett av solide gjerder og porter, raskt og effektivt. Både i lett og vanskelig terreng.  Forskjellige typer design og funksjonalitet.


TJENESTER OG PRODUKTER

Beitepussing

Beitepussing

Beitepusser med sideforskyvning. og 2 hjuls beitepusser der en ikke kommer frem med traktor.

Jordbearbeiding

Jordbearbeiding

Pløying, harving, fjerning av stein, tilsåing og tromling.

Engfornying

Engfornying

Redusert jordbearbeiding med fres, såing og tromling i en operasjon.

Grøfting

Grøfting

Lett gravemaskin, ideell til grøfting.

Rundballepressing

Rundballepressing, raking og slått

Utfører slått, raking og rundballepressing i Bergen og omegn.

Gjødsling

Gjødsling

Spredning av tørrgjødsel, gylle, kunst- og helgjødsel - samt skjellsand.

Vedhogst

Vedhogst - leveranser

Utleie av vedmaskin med eller uten traktor. Leveranse av ved.

Plantevern

Plantevern

Brakking og ugrasbekjempelse med gårdsprøyte med 8 meter bom - samt 50 meter slange.

0

Tørris-blåsing

Effektiv rengjøring av alle typer overflater. Skader ikke underlaget som f.eks. plast, treverk etc.