Muratori jordfres med Fiona såkasse og trommel – 255 cm. bredde

Muratori jordfres med Fiona såkasse og trommel – 255 cm. bredde

Redusert jordbearbeiding med Muratori MZ 10 rotorharv med Fiona gressfrøsåmaskin. Er du interessert i dette ring: 90 70 87 05 – eller send e-post til: post@jordbrukservice.no Maskinen er konstruert for å brukes direkte på gressmark og åker, uten å pløye. Ved opparbeidelse av såbed, blir harving, såing av gressfrø samt dekkvekst og tromling utført i en operasjon. Harven flyter på tannpakkeren og traktorens trepunktoppheng. Arbeidsdybden blir dermed meget jevn, og harven arbeider stabilt. Justeringsmuligheter for antall kg. frø pr DA. Vektoverføringen fra harven til tannpakkeren gjør at såbedet blir komprimert. Knastene på tannpakkeren…Read more
Før og etter Engfornying

Før og etter Engfornying

Redusert jordbearbeiding med bilder av før og etter engfornying: Vi anbefaler å brakke først, så beitepusse før en kjører over med Muratori jordfres, som da også sår og tromler i samme operasjonen. Som en ser av bildene under blir resultatet bra, men det kreves ugras-sprøyting helst både om høsten etter såing, og om våren når spiringen er kommet i gang. Se også våre sider for redusert jordbearbeiding - plantevern  og beitepussing. Gjenleggsmetoder - av Ragnhild Renna - Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland Tidlig vårgjenlegg med eller uten dekkvekst Så tidligst mulig om våren slik at ugraset ikke…Read more
Einbøck 6m direktesåmaskin

Einbøck 6m direktesåmaskin

Utleie av Einbøck 6 meter direktesåmaskin Er du interessert i dette ring: 95 29 75 91 – eller send e-post til: post@jordbrukservice.no Pr. i dag har vi ikke denne maskinen, men om interessen er tilstede ønsker vi å investere i en Einbøck 6 meter direkte-såmaskin. Ypperlig til: Oppfrisking og flekkvis reparasjon av grasmark. Lufting av grasmark tidlig på våren, med eller uten såing. Såing av gjenlegg etter pløying, slodding og eventuelt harving. Priser: Med mann og traktor kr 690,- pr. time. Utleie kun maskin – pr. påbegynt dag kr 3950,- Netto pr. 10 dager…Read more