Presisjonsfelling av trær

Presisjonsfelling av trær

 Presisjonsfelling av trær. Felling av store og små trær - også presisjons-felling av trær med vanskelig plassering.  Utførende personell har mange års erfaring som profesjonell tømmerhogger. Vi er forsikret både for skade på 3. part og personell. Er du interessert i dette ring: 90 70 87 05 – eller send e-post til: post@jordbrukservice.no Priser: Operatør med motorsag kr 690,- pr time. Tillegg for kjøring med km. etter statens satser og 50 % av timepris. Inkludert utstyr, bensin, olje og materiell. Netto pr. 10 dager + 25 % mva. Vi har også fliskutter for…Read more
Junkarri fliskutter

Junkarri fliskutter

Junkarri fliskutter - for jevnere flisstørrelse Type HJ-170G for bruk på traktor. Er du interessert i dette ring: 90 70 87 05 – eller send e-post til: post@jordbrukservice.no Oppkverning av kvister og grener opp til Ø 17 cm. Til leie med og uten operatører/traktor. Priser: Operatør med fliskutter og traktor kr 690,- pr time. Leie av fliskutter kr 1 750,- pr. påbegynt dag. Netto pr. 10 dager + 25 % mva. 390Read more
Skogsvinsj

Skogsvinsj

Utleie av Skogsvinsj til traktor med og uten operatør/traktor. Er du interessert i dette ring: 90 70 87 05 – eller send e-post til: post@jordbrukservice.no Priser: Vinsj med med operatør og traktor kr 690,- pr time Utleie kun vinsj – pr. påbegynt dag kr 1 500,- Netto pr. 10 dager + 25 % mva. Leie av  skogs-vinsj til traktor. Se også våre sider for Vedmaskin og Beite og Skogsrydding. 536Read more
Motorsag

Motorsag

Utleie av motorsag og verneutstyr. Er du interessert i dette ring: 90 70 87 05 – eller send e-post til: post@jordbrukservice.no Priser: Utleie motorsag – pr. påbegynt dag kr 750,- Inkludert verneutstyr. Netto pr. 10 dager + 25 % mva. Vi utfører også vanlig tre-felling, og presisjons-felling av trær med vanskelig plassering. Se: presisjons-felling av trær Les mer om Riktig og Sikker hogst her. Se video her om Riktig og Sikkerhogst ved Skogbrukets Kursinstitutt. 520Read more