Levering av ved

Levering av ved

Levering av ferdig kappet og kløyvd ved i storsekker. Er du interessert i levering av tørr norsk kvalitetsved ring: 90 70 87 05 – eller send e-post til: post@jordbrukservice.no Levering av bjørkeved, eller blandingsved. Leveres i forskjellige lengder. Garantert mindre en 20 % fuktighet, normal = 15 %. Pris pr. 1000 liter storsekk kr 975,- inkl. 25 % mva. 1 storsekk for Europall (80 x 120 cm) rommer 1 m3 løs ved, eller 0,5 fastkubikk ved uten stabling. 1 storsekk for Hydropall (105 x 130 cm) rommer 1,5 m3 løs ved, eller 0,750…Read more
Dalen vedmaskin

Dalen vedmaskin

Dalen vedmaskin 2054 for traktor - til leie med og uten operatør. Er du interessert i dette ring: 90 70 87 05 – eller send e-post til: post@jordbrukservice.no 2014 modell. Helhydraulisk betjening med alle funksjoner på én hånd 7.7 og 11.3 tonn kløyvekraft Kappediameter: Ø 44 cm Automatisk sagkjedesmøring Åpen maskin - ideell for store og krokete stokker Transportbånd for fylling i storsekk. Veldig effektiv maskin, en får saget og kløyvd veldig mye ved på en dag. Priser: Operatør med Dalen vedmaskin og traktor kr 690,- pr time. Utleie av Dalen vedmaskin kr 2 500,-…Read more
Vedkløyver 8 tonn

Vedkløyver 8 tonn

Utleie av vedkløyver 8 tonn Er du interessert i dette ring: 90 70 87 05 – eller send e-post til: post@jordbrukservice.no Utleie av kvalitet kløyver med hele 8 tonn skyvekraft, inkludert bord for bedre arbeidshøyde  - tysk kvalitet. Se også våre sider om ved og vedmaskin. Priser: Leie av vedkløyver kr 500,- pr. påbegynt dag. Inkludert bord for bedre arbeidshøyde. Netto pr. 10 dager + 25 % mva. 545Read more
Tømmerklo

Tømmerklo

Utleie av tømmerklo til frontlaster for traktor. Er du interessert i dette ring: 907 08 705 – eller send e-post til: post@jordbrukservice.no Leie av tømmerklo til frontlaster for traktor med og uten operatør/traktor. Utleie av tømmerklo til frontlaster - for traktor. Priser: Operatør med tømmerklo og traktor kr 690,- pr time. Leie av tømmer-klo kr 1 100,- pr. påbegynt dag. Netto pr. 10 dager + 25 % mva. 539Read more
Skogsvinsj

Skogsvinsj

Utleie av Skogsvinsj til traktor med og uten operatør/traktor. Er du interessert i dette ring: 90 70 87 05 – eller send e-post til: post@jordbrukservice.no Priser: Vinsj med med operatør og traktor kr 690,- pr time Utleie kun vinsj – pr. påbegynt dag kr 1 500,- Netto pr. 10 dager + 25 % mva. Leie av  skogs-vinsj til traktor. Se også våre sider for Vedmaskin og Beite og Skogsrydding. 536Read more