Dalen Strøkasse

Strøing og salting av fortau, gangveger og plasser.

Vi har strø-kasse for traktor og saltspeeder for pickup.

God kvalitet, god service og gode referanser. Beredskap og vaktordning.

Er du interessert i dette ring: 90 70 87 05 – eller send e-post til: post@jordbrukservice.no

Effektiv strøing og salting av private veger, fortau, gangveier, plasser etc.

Salting anbefales før snøfall, ved mindre snøfall, og som preventiv salting ved lave temperaturer.

Strøing med singel i hovedsak etter snøfall.

Se også vår sider for frontplog og bortkjøring av snø.

Priser for strøing og salting:

  • Traktor/pickup for strøing og salting kr 1 020,- pr time (samme pris 24/7).
  • Priser inkludert singel og salt.
  • Vi kan også gi fastpris pr. gang og for beredskap.
  • Netto pr. 10 dager + 25 % mva.

Offentlige gangarealer skal ryddes for snø og strøs. Se arealbeskrivelsen i Politivedtekten § 15 .

Snørydding og strøing av fortau i sentrale deler av Laksevåg og Bergen: Her er det grunneiers ansvar å holde areal langs eiendommen ryddet for snø. Fortauene skal heller ikke være glatte.
Bergen kommune ved Trafikketaten har vektere som kontrollerer at huseierne utfører pliktene sine og kan med Politivedtekten  i ryggen gi  gebyr.

Kommunen kan også sørge  for at rydde-/strø-arbeidet utføres for grunneiers regning hvis grunneier etter plikt ikke utfører sin plikt.

Frist for å utføre plikten:
Hvis det snør om natten, gis en frist for å rydde fortauet til kl. 09:00 dagen etter. Snør det om dagen, har en også frist til dagen etter kl. 09:00. Prinsippet er at alle gis en mulighet til å utføre arbeidet selv om en er på jobb på dagtid.

Kommunens ansvar:
Kommunen ved Trafikketaten har ansvar for brøyting, rydding og strøing av fortau og gang-/sykkelveier langs kommunal veg samt offentlige trapper. Gangarealene ryddes og strøs etter at vegen er brøytet og strødd. Kommunen har også ansvar for å brøyte gang-/sykkelveger langs fylkesveg dersom det er fysisk skille meollom veg og gang-/sykkelveg.

Vegvesenet sitt ansvar:
Statens Vegvesen har ansvar for å brøyte og strø gangareal og fortau langs riks- og fylkesveg, dersom det ikke er fysisk skille mellom veg og gangarealet.