Gjerde

Oppsett av sauegjerder – i lett og vanskelig terreng. 

Er du interessert i dette ring: 90 70 87 05 – eller send e-post til: post@jordbrukservice.no

Vi anbefaler relativt tynne trykkimpregnerte gjerdestolper Ø50 eller Ø60.  De er rimeligere, enklere å få ned i terrenget og lettere å bære. Utfra vår erfaring har ikke tykkelsen så mye å si for gjerdes styrke og holdbarhet.  Det som holder gjerde stabilt er å ha kraftig strekk i toppstrengen. Gjerde må gå rett frem fra A til B, til en kommer til neste rettningsforandring.  Staur A og B monteres først og stives av med skråstag, før resterende staur settes ned langs toppstrengen. Toppstrengen festes først løst med kramper, før den strammes godt mellom punkt A og B.  Når toppstrengen er strammet bankes alle krampene helt inn i alle staurene.  Så festes noten som bensles med to bensel-strenger mot toppstrengen mellom hver staur. Da får en stabilt og holdbart gjerde.

Det er viktig å ha rette strekk, helst så lange som mulig.  Traseen må også ryddes godt på begge sider. Vi anbefaler  1,7 meter mellom hver staur, bruk dreid staur (ikke kløyvde staur – som fort blir ustabile), og 1,5 eller 1,75 m høyde. og 3 mm toppstreng.

Vi anbefaler gjerde med 4-kant not ( lammesikkernetting med 8 ruter i høyden) som er mer fleksibelt mor profilendringer langs bakken.

Når det gjelder grinder kjøper vi inn teleskopgrinder, eller vi lager mindre grinder på plassen (se bilder over).

Vi har også bensindrevet boremaskin for å sette ned stolper i fjell og store steiner. Vi anbefaler galvanisert armeringsjern ø10 til bruke i stein og fjell.

Vi kan skaffe alt materiell til gunstige priser, eller du kan kjøpe dette inn selv.  For leveranse av gjerdemateriell anbefaler vi: www.gaardbrukerservice.no på Radøy.

Priser:

  • Kr 475,- pr time (anbefales 2 mann) – inkludert verktøy og boremaskin, + materiell og kjøring.
  • Separat utleie av bensindrevet boremaskin – pr. påbegynt dag kr 1500,-
  • Netto pr. 10 dager + 25 % mva.

Les mer om gjerding her.