Grøfting

Grøfting og drenering av jordbruksarealer.

Er du interessert i dette ring: 90 70 87 05 – eller send e-post til: post@jordbrukservice.no

På grunnlag av ferdig utarbeidet grøfte-planer kan vi grave, legge rør og filtermasser – samt legge tilbake matjorden på toppen.

Filtermasse kan vi kjøre ut med traktor og frontlaster eller beltetrillebåre.

Vi anbefaler et samarbeid med Norsk Landbruskrådgivning for utarbeidelse av grøfte-planer.

Klikk her:  Norsk Landbruksrådgivning

Fag-artikkel om grøfting

Se også vår side for redusert jordbearbeiding og beltetrillebåre.

Priser:

 • Gravemaskin med fører kr 690,- pr time
 • Traktor med fører kr 690,- pr. time.
 • Beltetrillebåre med fører kr  590,- pr. time.
 • Utleie kun gravemaskin – pr. påbegynt dag kr 3 750,-
 • Utleie kun beltetrillebåre (stor) – pr. påbegynt dag kr 1500,-
 • Netto pr. 10 dager + 25 % mva.

 

grofting-mozaik

Bilde av stor hovedgrøft

KORT ARBEIDSBESKRIVELSE,   ENKLE GRØFTESYSTEMER – SMÅ AREALER

Grøften:

Fra 0,8 – 1,2 meter dyp.  Bredden bør være så smal som mulig, bruk gjerne grøfteskuff som er smalere nederst.

Rør:

Standard 75 mm korrugerte plastrør i sugegrøfter, evt. dobbeltveggede rør. Standard 110 mm  korrugerte plastrør i samlegrøfter, evt. dobbeltveggede rør.

Filtermasse:     2 – 4 millimeter grøftesingel eller tilsvarende, minst 10 cm overdekning.  En kan om nødvendig fylle videre opp med grovere singel, som 8- 16, eller 16-32.  Denne har ingen filtereffekt, men letter tilstrømmingen.  Mye brukt på myrjord på Vestlandet.

Fremgangsmåte:

 • Grav grøften fra utløp og mot fallretningen.
 • Grøftebunnen renskes manuelt, og det legges et lag singel (3-5 cm) før røret legges oppå.
 • Deretter legger en på minst 10 cm med 2-4 mm grøftesingel.
 • Der grøftebotn ikke er fast (djup myr el.) bør det legges hùnved eller helst bord i botn for å stabilisere rørgaten.
 • På spesielt våte partier, gjerne i søkk i terrenget, kan en med fordel la singelen gå helt i dagen over en kort strekning. Bruk da grovere singel, gjerne 16-32.  Evt løs Leca i nettingsekk.  Dyrere, men lettere å håndtere.
 • Det er fordelaktig å legge grastorven forsiktig til side, og så legge denne opp ned på toppen av singelen. Dette kan forlenge levetiden på grøftene betraktelig, men er svært arbeidskrevende.

Der rørgrøfter skal kobles inn på gamle steingrøfter, bør det renskes godt opp, og prøve å få røret et godt stykke inn i ”kista”, og så pakke godt med singel rundt krysningspunktet. 

TIPS OG KNEP:

 • Begynn med kantgrøfter og hovedgrøfter
 • Legg samlegrøftene mest mulig på tvers av fallretningen
 • Legg grøftefyllet på samme siden som du skal legge røret. Mindre sjanse for at stein skal falle rett oppå røret ved gjenlegging
 • Bruk hùn for å stabilisere grøftebotn på myr
 • Vær nøye med å renske/jevne grøftebotn
 • Legg rør og filtermateriale etter hvert, eller snarest mulig etter graving
 • Legg singel også under røret
 • Legg røret i hjørnet av grøfta for å spare filtermasse
 • Legg ei omsudd grastorv opp singelen for ytterligere beskyttelse mot tilslamming
 • Hùn-bord oppå singelen for ytterligere beskyttelse mot stein
 • Grøftefyllet bør få anledning til å tørke opp/fryse for det legges tilbake
 • Brent kalk i grøftefyllet (på myrjord) bedrer gjennomstrømmingen
 • Kjør minst mulig med traktor, og bruk lett utstyr med god hjulutrustning
 • Legg nedløpskummer eller siler av pukk eller singel på lave punkt uten mulighet for overflateavrenning. (Evt løs leca i sekker)
 • Bruk tette rør de siste 3 meterne før utløpet, og også ved passering av en hekk eller skog

Les mer om grøfting her :-)