Levering

Levering av ferdig kappet og kløyvd ved i storsekker.

Er du interessert i levering av tørr norsk kvalitetsved ring: 90 70 87 05 – eller send e-post til: post@jordbrukservice.no

Levering av bjørkeved, eller blandingsved. Leveres i forskjellige lengder.

Garantert mindre en 20 % fuktighet, normal = 15 %.

Pris pr. 1000 liter storsekk kr 975,- inkl. 25 % mva.

  • 1 storsekk for Europall (80 x 120 cm) rommer 1 m3 løs ved, eller 0,5 fastkubikk ved uten stabling.
  • 1 storsekk for Hydropall (105 x 130 cm) rommer 1,5 m3 løs ved, eller 0,750 fastkubikk ved uten stabling.
  •  Brennverdi pr. fastkubikkmeter (m3) i kilowattimer på bjørkeved er 2 650 kWh
Fakta om ved fra Norsk Ved (der vi er medlem) finnes på hjemmesiden til Norsk Ved.
 Måleenheter for ved:
  • 1 fm3 = 1 fastkubikkmeter – dvs. 1000 liter fast masse.
  • 1 lm3 = 1 løskubikkmeter – dvs. volumet med luft imellom.
  • 1 favn ved: 4 m x 1 m (eller 2 m x 2 m)x 60 cm = ca 2,4 m3 stablet ved.
  • 1 favn 60 cm ved som kappes i 30 cm lengder = ca 3,3 m3 i løsmål (ikke stablet).
  • 1 favn 60 cm ved krever 1,6 fm3 råvirke.
  • 1 favn stablet ved = 2,4 m3. Når denne mengde kappes i 30 cm lengder, minker volumet med ca 10 %.
  • 1 storfavn ved: 2 m x 2 m x 3 m lengder = 12 lm3 = ca 6,5-7 fm3.

Ved å kjøpe ved hos oss støtter du også vårt arbeid for å rydde gamle beiter for skog og kratt – tilbakeføring av gamle åpne kulturlandskapet.  Etter rydding bruker vi beite-dyr for å holde ny skog nede.

Beite- og skogrydding.

Brennverdien i ved varierer med treslagenes egenvekt og fuktighet. Egenvekten som er oppgitt nedenfor er den såkalte basisegenvekten. Dette er trevirkets vekt eller masse i absolutt tørr tilstand, delt på trevirkets volum i rå tilstand. Denne egenvekten er oppgitt i kg pr kubikkmeter virke.Når ved tørkes i friluft, får den som regel en fuktighetsprosent av totalvekt som kan variere mellom 14 % og 20 %. Som en midlere verdi er brennverdiene i denne tabellen oppgitt ved en fuktighetsprosent på 17 %.
TRESLAGENES EGENVEKT OG ENERGIINNHOLD

Egenvekt kg/kbm Antall kWh pr kubikkmeter virke
Treslag Basisegenvekt ved 17 % fuktighet av totalvekt
Kristtorn 675 3496
Barlind 600 3107
Bøk 570 2963
Ask 550 2859
Eik 550 2859
Alm 540 2807
Rogn 520 2703
Lerk 540 2796
Lønn 530 2755
Hassel 510 2641
Bjørk 500 2589
Hegg 490 2538
Furu 440 2287
Svartor 440 2287
Lind 430 2235
Selje 430 2235
Osp 400 2079
Gran 380 1975
Gråor 360 1864