Motorsag

Reparasjoner, service og sliping av kjede – motorsag. 

Er du interessert i dette ring: 90 70 87 05 – eller send e-post til: post@jordbrukservice.no

Eget velutstyrt verksted på Unneland.  Erfaren landbruksmekaniker med fagbrev og over 20 års praksis. Han kan fikse det meste rimelig og effektivt.

Får vi litt tid på oss skaffer vi også deler til meget gunstige priser.

Se også omtale om vårt verksted.

Priser:

 • Pr. time kr 450,-
 • Fast pris for sliping av kjede: kr 250,-
 • Tillegg for verksteds-materiell, olje etc.
 • Netto pr. 10 dager + 25 % mva.

Sliping av kjede for motorsag – fast pris kr 250,-

MONTERING AV SVERD OG KJEDE

 1. Pass på at kjedebremsen ikke står på.
 2. Legg sverdet på plass
 3. Kontroller rotasjonsretningen på kjedet, og legg det rundt drivhjulet og sverdet. Vær nøye med at kjedet ligger riktig hele veien rundt drivhjulet og sverdet.
 4. Strekk ut kjedet ved å dra i sverdet. Monter kjedekåpen, og kontroller at tappen på kjedestrammeren passer i hullet i sverdet. Stram til sverdmutrene delvis.
 5. Stram kjedet ved å skru kjedestrammeren med urviseren. Strammingen er perfekt når kjedet ikke henger ned under sverdet, og du ikke kan løfte drivlenkene ut av sporet.
 6. Trekk til sverdmutrene helt. Prøv deretter å dra kjedet rundt for hånd. Kjedet skal løpe lett, ellers er det for stramt. Bruk arbeidshansker.

PÅFYLLING AV DRIVSTOFF OG KJEDEOLJE

 1. Sett stoppknappen i posisjon ”on”, og dra choken helt ut. Sett saga på bakken.
 2. Hold saga med bakre håndtak låst mellom knærne når du starter den. Sett foten i det bakre håndtaket, og ta et godt tak i det fremre håndtaket med venstre hånd. Trekk i startsnoren med høyre hånd til motoren tenner. Skyv inn choken uten å røre gassreguleringen. Saga har automatisk startgass. Merk! Det er meget viktig at choken skyves inn når motoren har tent første gangen. Ellers kan motoren bli “rå”.
 3. Dra i startsnora til motoren starter.
 4. Gi gass noen ganger for å kjenne hvordan saga reagerer på gassen.

VARMSTART

Utføres på samme måte som kaldstart, men uten å bruke choken. Merk! Kjedet skal stå helt stille når saga går på tomgang, ellers må tomgangen justeres. Se i instruksjonsboken hvordan dette skal gjøres.

ØVELSESBRUK

Hvis du er uvant med å bruke motorsag, anbefaler vi at du gjør deg kjent med saga hjemme før du begir deg ut i skogen og feller trær. Du kan for eksempel starte med å sage litt ved på sagkrakken. Pass på at stokken ligger støtt, f.eks. ved at du surrer den fast.

 1. Hold alltid i det fremre håndtaket med venstre hånd og tommelen under. Stå bredbeint for god balanse. Venstre fot skal være noe foran den høyre. Ikke vær redd for saga. Hold den inntil deg så du slipper å anstrenge armer og rygg. Tenk på å stå på skrå bak saga, aldri rett bak. Gi full gass før du setter an saga. Sett an så langt inne på sverdet som mulig.
 2. Når du sager ovenfra, vil kjedet dra saga mot stammen. Derfor kalles dette å sage med dragende kjede.
 3. Prøv også å sage fra undersiden. Da vil du kjenne at kjedet skyver saga mot deg. Dette kalles å sage med skyvende kjede.

ETTERSTRAMMING AV KJEDET

Et nytt kjede skal etterstrammes etter omtrent 20 minutters bruk. Slå av motoren, sett ned saga og løsne litt på sverdmutrene. Skru kjedestrammeren med urviseren til kjedet er passe stramt. Trekk deretter sverdmutrene hardt til. Kontroller også at kjedet har en oljefilm, fordi da vet du at kjedesmøringen virker ordentlig.