Om leiekjøring

 

Litt om Jordbrukservice – leiekjøring.

Vi har maskiner, utstyr og verktøy som leies ut med og uten personell.  Hovedsakelig arbeider vi spesialisert mot landbruk, men vi leverer også til anlegg, gartnere, offentlig sektor og private.

Vi driver både med tradisjonell leiekjøring og utleie av maskiner, utstyr og verktøy.

I vårt verksted utfører vi reparasjoner, vedlikehold, service og sveising både på egne maskiner, – og for kunder.

Jordbrukservice drives av Frode Bergo Larsen fra Unneland i Arna (996603644MVA).  Mange gårdbrukere har mye utstyr som brukes for lite i forhold til investeringen som er gjort.  Dette kan løses gjennom å leie ut utstyret gjennom Jordbrukservice, som en litt annen form for maskinring.

Kompetanse:

Utførende personell har lang erfaring som gårdbrukere, skogsarbeidere og landbruksmekanikere.

Fordelen med å leie:

Maskiner og utstyr innen landbruket er kostbart og krever mye kapital.  Det er også vedlikeholdskrevende maskiner, mye tid og penger går med til service og vedlikehold. Dette er inkludert i prisen til deg som leier.

Å eie en maskin som har lav utnyttelsesgrad er ikke så lurt. Når flere deler på kapital- og vedlikeholdskostnadene minsker totalkostnaden for respektive selskap. En smart måte å løse problemet på er å leie.