Her Ryggsprøyte

Ryggsprøyte for ugressbekjempelse til bruk der en ikke kommer til med traktor.

Er du interessert i dette ring: 90 70 87 05 – eller send e-post til: post@jordbrukservice.no

15 liter ryggsprøyte med håndpumpe for punktsprøyting av f.eks. lyssiv og høymole.

Til bruk på i bratte beiter og lignende.  Kan også brukes til brakking av grusganger, gårdsplasser etc.

Priser:

  • Operatør med sprøyte kr 375,- pr time.
  • Leie av ryggsprøyte kr 450,- pr. påbegynt dag.
  • Tillegg for kjøring med km. etter statens satser  og sprøytemiddel.
  • Netto pr. 10 dager + 25 % mva.

Krever sprøytesertifikat for bruk. Spøyteplan og dokumentasjon må utarbeides, gjerne i samarbeid med Norsk Landbruks-rådgivning.

Fylkesmannen i Rogaland – Her kan du lese mer om bekjempelse av Lyssiv/Veikjegras og Knappsiv