Stillasutleie

Utleie av stillas

Arbeidsareal 90 kvm. Fire høyder på to meter, og tre lengder på tre meter. Aluminiumstillas og av typen Profitech S73 Pluss.

Er du interessert i dette ring: 90 70 87 05 – eller send e-post til: post@jordbrukservice.no

Profitech S73 Pluss er et aluminiumstillas beregnet for fasadearbeid i høyden for både proff og privatmarked.

Profitech S73 Pluss er godkjent i klasse 3 og typegodkjent i Norge med typegodkjenningsnummer 42/11.

Stillaset er hurtig og enkel å montere, og det er ingen løse deler eller mutre. Systemet kan bygges på i etterkant, både i lengde og høyde. Dette er et kraftig og solid system, som er godkjent for byggehøyde langt over 30 meter.

Profitech S73 Pluss er produsert hos verdens største produsent av stillas, og har høy kvalitet. Dette gjenspeiler seg i flotte detaljer. Kvalitet gjenspeiler trygghet.

Stillaset er kompatibelt med mange andre systemer, men kvalitetsmessig bedre.

Veldig enkelt og lett å arbeide med. Stødig og stabilt.

Vi kan også montere / demontere.  Vår montør har fagbrev innen stillas og tilkomstteknikk. 

Priser:
Pr. uke kr 1 000,-
Pris for levering og henting, samt montering og demontering etter avtale
Netto pr. 10 dager + 25 % mva.

Sikkerhet ved arbeid i høyden

Som arbeidsgiver har du ansvar for at arbeid i høyden utføres på en sikker og ergonomisk forsvarlig måte. Stillas og lift skal prioriteres fremfor sele og tau, og kollektive vernetiltak som rekkverk skal prioriteres fremfor personlige tiltak som fallsikringsutstyr.
Arbeid i høyden skal utføres på en sikker og ergonomisk forsvarlig måte. Arbeidet skal også utføres fra en egnet overflate. Hvis dette ikke er mulig, skal arbeidsgiveren velge det arbeidsutstyret som er best egnet til å sikre og opprettholde trygge arbeidsforhold.
Stillas

Stillaset skal ha den styrke og stabilitet som kreves for alle brukere av stillaset.
Stillaset skal kontrolleres før det tas i bruk, etter uvær og når det har vært ute av bruk en uke eller mer.

Viktig å tenke på for stillasbyggere og -brukere:
• arbeider med stillas over fem meter skal utføres av arbeidstakere med nødvendig teoretisk og praktisk opplæring
• er monteringsveiledningen fulgt og tilgjengelig?
• er riktig stillas og belastningsklasse valgt?
• kontroller jevnlig om det har skjedd setninger i grunnen og kompenser eventuelt dette med justerbare bein
• skal det graves i nærheten av stillaset?
• er tilbakefylling foretatt der stillaset skal stå?
• er det fare for påkjørsel?
• nærheten til strømførende ledninger
• skal flere arbeidsgivere bruke stillaset?
• er det åpninger som er større enn 30 cm mellom stillaset og bygget?
• stillasbyggers sikring av trafikanter under bygging, vedlikehold og riving.
• stillaset skal bygges av godkjent materiell uten deformiteter og for stor slitasje
• stillaset må tydelig skiltes med navn og eier, stillasbygger, arbeidsgiver (bruker), evt. utleier og tillatte last
• er stillaset skikkelig fundamentert og forsvarlig forankret?
• har stillaset rekkverk i form av håndlist, knelist, fotlist og ende-rekkverk?
• har stillaset sikker og hensiktsmessig atkomst?
• stillaset kontrolleres med jevne mellomrom avpasset etter forholdene. Rapport skrives etter kontroll av stillaser over fem meter