Tjenester og produkter

Tjenester og produkter

Vi har maskiner, utstyr og verktøy som leies ut – med og uten personell.
Hovedsaklig arbeider vi spesialisert mot landbruk, men vi leverer også til anlegg, gartnere, offentlig sektor og private.

Vi har også eget verksted for reparasjoner, vedlikehold, service og sveising.

beitepussing

Beitepussing

Beitepusser med sideforskyvning. og 2 hjuls beitepusser der en ikke kommer frem med traktor.

Jordbearbeiding

Jordbearbeiding

Pløying, harving, fjerning av stein, tilsåing og tromling.

Engfornying

Engfornying

Redusert jordbearbeiding med fres, såing og tromling i en operasjon.

Grøfting

Grøfting

Lett gravemaskin, ideell til grøfting.

Gjerde

Gjerde - reparasjon og oppsett

Oppsett av solide sauegjerder. Både i lett og vanskelig terreng.

Gjødsling

Gjødsling

Spredning av tørrgjødsel, gylle, kunst- og helgjødsel - samt skjellsand.

Hengere

Hengere - transport

Utleie av tilhengere, til bil og traktor.

Landbruksmaskiner

Mekanisk verksted, landbruk, anlegg, hage m.m.

Mekanisk verksted. Reprasjoner, sveising etc. på alle typer maskiner og redskap

Plantevern

Plantevern

Brakking og ugrasbekjempelse med gårdsprøyte med 8 meter bom - samt 50 meter slange.

overflatebehandling

Rengjøring, Tørrisblåsing – Overflatebehandling

Rengjøring med tørr-is blåsing og HT spyling.

Rundballepressing

Slått, raking og rundballepressing

Utfører slått, raking og rundballepressing i Bergen og omegn. Vi benytter traktor med tvillinghjul fremme og bak - Orkel Presse, xxx slåmaskin og xxx rake. Vi anbefaler normat å bruke ensielierngsmiddel og 8 lag plast. Vi bruke hvit plast på 1. slått og grønn på 2. slått.

Snørydding

Snørydding - brøyting

Snørydding og strøing for private, borettslag, industri,offentlig sektor i Bergen og omegn. Moderne maskinpark og pålitelig personell.

Traktorer

Traktorer

Traktorer til leie med fører, mye forskjellig redskap. Frontlaster, storsekkløfter, pallegaffel etc.

Trefelling

Trefelling

Felling av trer, presisjons-felling.

Vedhogst

Vedhogst - leveranser

Utleie av vedmaskin med eller uten traktor. Leveranse av ved.

Verktoy

Utleie av verktøy og utstyr.

Utleie av verktøy som bensindrevet boremaskin m.m.

Motorsager

Sliping av kjeder og service på motorsager

Reparasjoner, service og sliping av kjede – motorsag.

Beite

Beite- og skogrydding

Vi fliser opp greiner og kratt med vår fliskutter.

Plen

Plen – og kantklipping – hagearbeid

Plenklipping, kantklipping og krattknusing i vanskelige og bratte områder.

Stillasutleie

Stillasutleie

Arbeidsareal 90 kvm. Fire høyder på to meter, og tre lengder på tre meter.