Tørris-blåsing

Rengjøring av overflater med tørris-blåsing – se videoer nederst på siden:

Er du interessert i dette ring: 90 70 87 05 – eller send e-post til: post@jordbrukservice.no

Tørris-rengjøring er meget godt egnet til rengjøring av alle slags maskiner, utstyr, fritidsbåter (bunnsmøring) og fasader.

Pris for operatør med blåseapparat, kompressor og bil kr 690,- pr. time + forbruk av tørris + kjørte km. etter statens satser + 25 % mva.

Egenskaper:

 • erstatter bruken av etsende kjemikalier og organiske løsemidler.
 • avfallet etter tørris-blåsing er da kun det belegget man har fjernet
 • raskere en manuell rengjøring, og ofte et bedre resultat
 • sliper ikke underlaget
 • benyttes på alle typer underlag
 • tørr prosess
 • leder ikke strøm
 • ikke etsende
 • skånsom
 • miljøvennlig
 • fjerner sopp og mugg, kulden fra tørris dreper soppsporene.

Tørris-rengjøring = helt rent uten vann og kjemikalier. 

Tørris blir produsert ved å komprimere karbondioksid i gassform til en flytende form, fjerne overflødig varme, og så la flytende karbondioksid utvide seg hurtig. Denne utvidelsen forårsaker en senkning av temperaturen slik at noe karbondioksid fryser til «snø», som blir komprimert.  På grunn av sine spesielle egenskaper, krever den spesielle forholdsregler under behandling. Den er ekstremt kald (-78,5 °C) og man bør ikke få tørris i direkte kontakt med huden. Tørris er under konstant overgang til gass, og bør derfor ikke oppbevares i en lukket beholder, ettersom trykket vil øke og tilslutt forårsake at beholderen vil eksplodere. Hvis man arbeider med karbondioksid bør man vite at gassen er tyngre enn luft og vil synke til bakken.

Det tilføres hverken kjemikalier eller slitasje på underlaget. Tørris-blåsing kan derfor benyttes i tørre miljøer og på sensitive komponenter. Man får ingen renning eller tørketid etter belegg fjerning med tørris. Tørris-blåsing kan benyttes for å fjerne alle typer belegg på alle typer underlag. Så lenge underlaget er av hardere karakter vil tørrisen løsne og fjerne belegget. Tørris desinfiserer og fjerner både belegg av groe/sopp og mugg samt selve organismen. Tørris fjerner vond lukt med at den desinfiserer.  Tørris har ingen slipende effekt på underlaget. Dette er en stor fordel da man ikke etterlater fremmed rester med slipende effekt i f.eks. gjenger. Varigheten på utstyr som blir vedlikeholdt med tørris blir vesentlig lengre ettersom overflater ikke får slitasje.

Noen generelle bruksområder:

 • fritidsbåter
 • statuer og monumenter for missfarging og ved hærverk
 • antikviteter
 • sot skader
 • kanalføringer
 • tagging på pleksiglass, skilt og fasade
 • tyggis søl
 • fjerne søl av olje, lim, plastrester, lakk, maling, betong, asfalt etc.
 • fjerne sot etter brann.

Fasade vedlikehold:

 • grønske, sopp, mugg, kalkutslag
 • gammel maling og beis
 • fjerning av råteskader 

Elektro rengjøring:

 • leder ikke strøm og kan derfor benyttes på sspenning-satt utstyr.
 • av sikringsskap, el.-skap, kretskort, koblingsbokser, betjeningspaneler etc.
 • ingen manuell tørking.

Ventilasjons-system rengjøring:

 • ventilasjonskanaler og vifte-hus.
 • fett og herdet belegg fjernes
 • Ingen renning fra ventilator og kanaler under rengjøring.
 • bakteriehemmende effekt.
 • bedre effekt, og mindre brannfare, når kanalene er rene

Industri – marine – skip – offshore:

 • rengjøring av alle typer komponenter og maskiner
 • fjerner alle typer belegg (alt fra sot til olje og hydrokarbon-søl)
 • en tørr prosess og kan derfor benyttes innendørs i f.eks. motorrom
 • etterlater ingen sekundær-avfall
 • ingen bruk av kjemikalier og etsende stoffer
 • et miljøvennlig alternativ
 • enkel opprydning
 • lite demontering og montering
 • leder ikke strøm
 • kan benyttes i sensitive områder med elektronikk

Næringsmiddel – storkjøkken – gatekjøkken:

 • belegg i stekeovner og steke flater
 • fjerner belegg uten å slipe underlaget
 • ingen sekundæravfall
 • kjemikalie-fri og miljøvennlig metode
 • minimalt med demontering
 • benyttes på alle typer maskiner, samlebånd og elektronikk

Pris for operatør med blåseapparat, kompressor og bil kr 690,- pr. time + forbruk av tørris + kjørte km. etter statens satser + 25 % mva.

Tørris blir produsert ved å komprimere karbondioksid i gassform til en flytende form, fjerne overflødig varme, og så la flytende karbondioksid utvide seg hurtig. Denne utvidelsen forårsaker en senkning av temperaturen slik at noe karbondioksid fryser til «snø», som blir komprimert.  På grunn av sine spesielle egenskaper, krever den spesielle forholdsregler under behandling. Den er ekstremt kald (-78,5 °C) og man bør ikke få tørris i direkte kontakt med huden.

Tørris er under konstant overgang til gass, og bør derfor ikke oppbevares i en lukket beholder, ettersom trykket vil øke og tilslutt forårsake at beholderen vil eksplodere. Hvis man arbeider med karbondioksid bør man vite at gassen er tyngre enn luft og vil synke til bakken.

Video: DCA – Deckert Anlagenbau GmbH

Video: DCA – Deckert Anlagenbau GmbH

Video: DCA – Deckert Anlagenbau GmbH

Video: DCA – Deckert Anlagenbau GmbH

Video: DCA – Deckert Anlagenbau GmbH

Video: DCA – Deckert Anlagenbau GmbH

Video: DCA – Deckert Anlagenbau GmbH